Ovodáztatási támogatás

ÓVODÁZTATÁSI támogatás
 
Az ügytípus megnevezése:
ÓVODÁZTATÁSI támogatás
Az eljáró osztály (szükség esetén a csoport is) megnevezése:
 Családvédelmi Osztály Gyermekvédelmi Csoportja
Gyermekvédelmi Csoport
Csoportvezető:  Szűcsné Pajkos Valéria
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Balaton utcai Kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. I/1.
Tel.: (+36) 76/512-226; Fax: (+36) 76/513-222
E-mail: csaladvedelem@kecskemet.hu
 
 
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díjak):
Költség- és illetékmentes eljárás
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
 - kérelem,
 - óvodalátogatási igazolás a rendszeres óvodába járásról
Alapvető eljárási szabályok:
Jogosultsági feltételek:
-       a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
-       a gyermek óvodába történő beíratása annak három, illetve  négyéves korában megtörténik
-       a gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülő(-k) írásos nyilatkozata arról, hogy legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait befejezte
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
- személyesen:      az ügyfélszolgálati irodában
                                    (Kecskemét, Balaton u. 19.)
- postai úton:         Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az óvodáztatási támogatás megállapítása a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Kérelem óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
 
 
 
Letölthető dokumentum: http://kecskemet.hu/?r=22103&c=15247


Gyermekvédelmi Csoport
Csoportvezető:  Szűcsné Pajkos Valéria
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Balaton utcai Kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. I/1.
Tel.: (+36) 76/512-226; Fax: (+36) 76/513-222

E-mail: csaladvedelem@kecskemet.hu