TEMETÉSI SEGÉLY

Az ügytípus megnevezése:

temetési segély

Az eljáró osztály (szükség esetén a csoport is) megnevezése:

Családvédelmi Osztály Szociálpolitikai Csoportja
Csoportvezető: Mészárosné Juhász Sarolta
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Balaton utcai Kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. I/1.
Tel.: (+36) 76/512-216; Fax: (+36) 76/513-222
E-mail: szocialis@kecskemet.hu
 

Illetékességi területe:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díjak):

Költség- és illetékmentes eljárás

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem,
- jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások
- eredeti temetési számlák,
- halotti anyakönyvi kivonat másolata,
- biztosító által fizetett összegről igazolás.

Alapvető eljárási szabályok:

Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
 
Jogosultsági jövedelemhatár:
- családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetében 150 %-át.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

- személyesen:             az ügyfélszolgálati irodában
 (Kecskemét, Balaton u. 19. )
- postai úton:               Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
 

útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 
A temetési segély iránti kérelmek elbírálása - átruházott hatáskörben -  a polgármester hatáskörébe tartozik.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek.
 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

 Kérelem temetési segély megállapítására

Elektronikus ügyintézés:

1. elektronikus szolgáltatási szint

 
Családvédelmi Osztály Szociálpolitikai Csoportja
Csoportvezető: Mészárosné Juhász Sarolta
Elérhetősége:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Balaton utcai Kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. I/1.
Tel.: (+36) 76/512-216; Fax: (+36) 76/513-222
E-mail: szocialis@kecskemet.hu